Hvordan sier man hei på gresk?

Læring Gresk
Viktige uttrykkΚύριες εκφράσεις
1 Hei!Καλημέρα kaliméra
2God kveldΚαλησπέρα kalispéra
3Ha detΑντίο adío
4Vi ses senereΤα λέμε αργότερα ta léme argótera

Hva betyr ordet Jamas?

Jamas (som betyr skål) er en av de etter hvert sjeldne greske spisesteder, og de satser på hjemmelaget mat med et smil i en kjeller like ved Eldorado kino.

Hva betyr hei på fransk?

Hva betyr hei på fransk? Bonjour betyr ”god dag” og brukes for å si ”hei” og ”hallo” på dagtid. Til venner og familie kan man også si salut eller coucou for et mer uformelt ”hei”.

Hvordan sier man hei på gresk? – Related Questions

Hva betyr hei på finsk?

Hei = Hei! / Moi! God dag! = Hyvää päivää!

Hva betyr hei på ukrainsk?

Добрий день [ Dobryi den’ ] Hei! Unnskyld meg! Takk!

Hva betyr et hei?

Hei er en interjeksjon som brukes til hilsen, men kan også referere til: Hei (album), et musikkalbum med Marcus & Martinus. Et skogløst, høytliggende område.

Hvor kommer ordet hei fra?

Idrettslaget Hei, gjerne omtalt som Hei eller IL Hei, er et fleridrettslag på Heistad i Porsgrunn. Klubben ble stiftet 13. mai 1931.

Hvordan sier man Hallo på fransk?

Bonjour betyr ”god dag” og brukes for å si ”hei” og ”hallo” på dagtid. Til venner og familie kan man også si salut eller coucou for et mer uformelt ”hei”.

Hva betyr è?

È og è (E med grav aksent) er en bokstav som anses for å være en annen utgave av bokstaven e på de språkene den brukes. På fransk indikerer den mer åpen uttale av e. I italienske ord brukes den der et ord slutter med en trykksterk e, f.

Hva er forskjellen på E og E?

E med aksent

Fransk har forskjellige aksenter på e: é, som viser at den uttales lukket, og è og ê som viser at den uttales åpent, [ɛ], og oftest langt. ë viser at e uttales adskilt fra vokalen foran, f. eks. Noël.

Når skal man bruke E?

Vi bruker det særlig for å markere at en stavelse har trykk. Vi kan også bruke det for å tydeliggjøre at en eller ei skal leses med trykk og tolkes som tallet 1: Han har bare lest én/éi bok i hele sitt liv.

Hva heter strek over E?

Diakritiske tegn er spesielle merker eller grafiske tegn som er plassert over eller under en bokstav. På norsk brukes flere diakritiske tegn, blant andre to aksenttegn: Akutt aksent er blant annet tegnet over bokstaven E i ordet «idé» og grav aksent er tegnet over bl. a. bokstaven O i ordet «òg» (nynorsk for «også»).

Hvordan få tøddel over E?

Deretter slipper du dem før du skriver inn bokstaven.

Hurtigtaster for internasjonale tegn.

Når du vil sette innTrykk
à, è, ì, ò, ù, À, È, Ì, Ò, ÙCTRL+` (GRAVISTEGN), bokstaven
á, é, í, ó, ú, ý Á, É, Í, Ó, Ú, ÝCTRL+’ (APOSTROF), bokstaven
â, ê, î, ô, û Â, Ê, Î, Ô, ÛCTRL+SKIFT+^ (CIRKUMFLEKS), bokstaven
ã, ñ, õ Ã, Ñ, ÕCTRL+SKIFT+~ (TILDE), bokstaven

Hvordan skrive é på PC?

På en PC med norsk tastatur skrives tegnet ´ ved å holde AltGr inne og trykke , og deretter den bokstaven aksenten skal være over (f. eks. e blir é). Ønsker man kun aksenten trykkes mellomromstasten i stedet.

Hva heter Prikken over å?

De fleste språk må ty til tegn som settes over, under eller gjennom en bokstav. Slike tegn kalles aksenttegn eller “diakritiske tegn”. Eksempler fra norsk er ø, som er o med strek gjennom, og å, som er a med ring over. Med norsk tastatur skriver vi ø og å med et enkelt tastetrykk.

Hva heter de ulike tegnene?

Tegn
  • Aksentteikn.
  • Apostrof.
  • Bindestrek.
  • Hermeteikn.
  • Kolon.
  • Komma.
  • Punktum.
  • Semikolon.

Hva er en tøddel?

Tøddel ( ¨ ) er et diakritisk tegn. Innen språkvitenskap viser en tøddel at en vokal blir gjort helt eller delvis lik en annen vokal. Tøddel finnes typisk i tyske ord, hvor en i eller j i en bøynings- eller avledningsendelse er blitt svekket.

Hvilken vei skal apostrofen stå?

Tegnet apostrof får du skrevet ved å holde Alt-tasten nede mens du taster 0146 på det numeriske tastaturet (alt-m på Mac). Apostrof skal se ut som et hevet komma. Nedenfor kan du lese om når du skal og ikke skal bruke apostrof. De to aksentene på tasten mellom pluss og slettetasten skal ikke brukes som apostrof.

Skal det være punktum etter kr?

Etter kr skal det ikkje stå punktum, bortsett frå til slutt i setningar, sjølvsagt. I tale er den naturlege rekkjefølgja å ha talet fyrst. I vanleg tekst er 500 kr (eller helst 500 kroner) i utgangspunktet det beste.

Leave a Comment