Hva er geitrams godt for?

Væsken fra stilken ble smurt på sår og kviser. – Også bladene kan legges direkte på sår og insektstikk. Dertil kan de gjøre tjeneste som lindrende omslag på hudutslett og solforbrenninger. Innholdsstoffene i geitrams består av flavonoider, garvestoffer, vitamin A og C, fytosteroler, pektin og sukkerarter.

Når plukke geitrams?

Geitrams trenger du bare å finne og plukke når den blomstrer. Du finner den stortsett overalt i overgangen fra kulturlandskap til skog. Den vokser gjerne langs beiter og i kratt. Saften er superenkelt å lage.

Er geitrams farlig?

Geitrams (Chamaenerion angustifolium) er ei ufarleg plante, og vi forventar ikkje symptom om du tek ein liten smak.

Hva er geitrams godt for? – Related Questions

Kan geitrams fryses?

Enzymer er skjøre saker, men de fleste tåler frysing greit. Og en liten burk med uforvellet geitramsspinat. Fryses for å brukes senere.

Hvordan høste geitrams?

Bladene høstes før planten kommer i blomst og kan tørkes for seinere bruk. Røttene samles om våren. Det er enkelt å raspe av bladene mens planten står i jorda ved at man holder tak i toppen med ene hånda og drar den andre hånda nedover langs stengelen.

Hvor finner man geitrams?

Den trives og vokser gjerne i områder hvor det har vært skogshogst eller skogbrann. Men du finner den mange andre steder også. Bare ikke plukk langs veier og i veigrøfter, der er det fare for forurensning.

Hvordan blir man kvitt geitrams?

Geitrams kan bekjempes med glyfosat før blomstring. MCPA og tresidige midler med fenoksysyrer dreper også de grønne plantedelene, men ikke alt av rotsystemet. Sprøyting et par år etter hverandre kan derfor være nødvendig. Ingen midler kan bekjempe geitrams selektivt i tofrøbladete kulturer.

Når blomstrer geitrams?

Geitrams, Chamerion angustifolium, er en flerårig plante som kan bli opptil 2 meter høy. Den blomstrer i juli og august, med store rosa blomster i en lang klase.

Kan geiter spise geitrams?

I Norge ble geitrams tidligere mye brukt som fôr til grisene, men også geiter og kyr var glad i den. Kyr som spiste mye geitrams, fikk visstnok mye og god melk, og geitramsen kalles mange steder for mjølke (den tilhører mjølkefamilien).

Hvilke dyr spiser geitrams?

Rådyr og elg spiser geitrams.

Kan hester spise geitrams?

Spises av storfe, geiter, får, hester og griser. Geitrams Chamerion angustifolium i blomst, uten lokalitet.

Er geitrams ugress?

Utbredelse. Geitrams forekommer på hele den nordlige halvkule og i hele landet, opp til 1780 m.o.h. Den er et vanlig ugress i byer, særlig på skrotemark, langs skogkanter, veier og jernbanelinjer.

Kan hester drikke eplejuice?

Hester foretrekker rent, kjølig vann og drikker mer fra bøtter enn fra drikkekar. Heng gjerne opp en ekstra vannbøtte i boksen når det er varmt. Tilsett gjerne noe hesten synes er godt som for eksempel eplejuice, melasse, elektrolyttblanding og lignende til den ekstra bøtten for å oppmuntre hesten til å drikke mer.

Hva er giftig for geit?

Svar: Geitene spiser det meste av planter og ugress, men det er noen planter slikt som barlind, rhododendron m. fl som kan være giftige for geitene. Det er derfor viktig å sørge for at dyra bare har fysisk tilgang til planter som er gode for både oppdraget og geitene.

Leave a Comment