Hva er aking på engelsk?

Hva er iglo på engelsk?

igloo {subst.}

Hva er maiskolbe på engelsk?

maiskolbe {hankjønn}

corn on the cob {subst.} corncob {subst.}

Hva heter flipperspill på engelsk?

Flipperspill (engelsk: Pinball) er en type arkadespill, vanligvis operert med myntpåkast. Formålet er å manipulere en eller flere rullende stålkuler inne på gulvet i en pleksiglassdekket kasse, kalt flippermaskin.

Hva er aking på engelsk? – Related Questions

Hva er stolleken på engelsk?

Stolleken på andre språk

Engelsk: Musical Chairs («musikkstoler»)

Hva heter sangsvane på engelsk?

sangsvane {hankjønn}

whooper {subst.} whooper swan {subst.}

Hva er hullemaskin på engelsk?

hullemaskin {hankjønn/hunkjønn}

hole punch {subst.} perforator {subst.}

Hva heter Borg på engelsk?

Borger og slott har samme ord på engelsk, castle, og er avledet fra det latinske ordet castellum, diminutiv (forkortningsord) for castrum som betyr «befestet sted». Angelsaksisk castel, fransk château, spansk castillo, italiensk castello, og andre europeiske ord er alle avledet fra castellum.

Hva er mal på engelsk?

template {subst.}

Hvordan bli flink i engelsk?

Seks tips for å bli bedre i engelsk
  1. Les og skriv så mye du kan.
  2. Lær gjennom film, youtube eller spill.
  3. Les høyt, og bruk språket.
  4. Lær deg nye ord – og bruk ordbok.
  5. Følg med og vær aktiv i engelsktimene.
  6. Språkhjelp på nettet.

Hva er gallionsfigur på engelsk?

engelsk Figurehead, fransk figure d’étrave, tysk Galionsfigur, Galionsbild eller Bugfigur, I overført betydning brukes betegnelsen gallionsfigur om en person som har en fremskutt stilling uten virkelig makt.

Hva er kanal på engelsk?

channel {subst.}

Har engelsk flere ord enn norsk?

Det finnes ikke noe sikkert svar, men det er i alle fall over 300 000 i norsk og nærmere 500 000 i engelsk. Ellers kan man sirkle inn ulike tall på grunnlag av nærmere bestemte kriterier.

Vil det norske språket dø ut?

Ingenting varer evig, heller ikke norsk, og det er bred enighet om at norsk vil forandre seg ganske kraftig de neste 100–200 åra. Samtidig er de aller fleste språkforskere enige om at norsk ikke er et utrydningstrua språk, og at norsk ikke vil dø i overskuelig framtid.

Hvilket språk i verden har flest ord?

Uansett definisjon mener de fleste språkforskerne at det er engelsk som har det største antallet ord. Det skyldes at engelsk alltid har pleid å ta opp i seg låneord fra hele verden, samtidig som en stor del av de gamle ordene er beholdt.

Hvilke språk påvirker norsk mest?

Engelsk er det språket som påvirker norsk mest. Uttrykk som ” å chille”, “joine” og “chatte” forekommer hyppig i ungdomspraten. Det er heller ikke vanskelig å se hvor uttrykk som “Han ruler!” eller “Den boka suger!” stammer fra. Det er ikke fullt så vanlig at voksne bruker slike ord og uttrykk.

Hva er det letteste språket å lære for nordmenn?

Like språk læres lettest

– Som nordmann er det en del språk man kan forstå uten å ha lært det, som de romanske, fordi vi kjenner igjen ord og struktur, legger han til. Spansk og italiensk er to av de romanske språkene, og disse er også to av de språkene mange nordmenn ønsker å lære seg.

Leave a Comment