Hva betyr å være tater?

Tater er en eldre betegnelse på en folkegruppe som også kalles reisende eller romanifolk (se dette oppslagsordet for en mer omfattende beskrivelse av gruppa). Taterbetegnelsen er omstridt innad i gruppa. Noen bruker betegnelsen om seg selv, brukt for eksempel i organisasjonen Taternes Landsforening.

Hvor er tatere fra?

Historie. Romanifolket/tatere har trolig forfedre som vandret fra Asia til Øst-Europa en gang etter det første tusenårsskiftet. Forfedrene til romanifolket/ taterne spredde seg utover store deler av Europa i en migrasjon kalt Den første vandringen. På 1500-tallet ble romanifolket/taterne for første gang omtalt i Norden

Er tatere norske?

Romanifolket, også kalt tatere, er en av Norges fem nasjonale minoriteter.

Hva betyr å være tater? – Related Questions

Hvordan har tatere det i dag?

Romanifolket/taterne er i dag en nasjonal minoritet i Norge bestående av flere tusen personer. Selv kaller de seg gjerne reisende eller vandri fordi de tradisjonelt har levd et nomadisk liv med omreisende handel og håndverk.

Hva kjennetegner kulturen til tatere?

Kultur. Romanifolket snakker sitt eget språk romani, og i Norge brukes tillegg av gruppen som kaller seg tatere en særegen form for norsk med innslag av romani som kalles «rotipa». Romanifolket følger tradisjonelt de samme skikker for sterkt familiesamhold som andre grupper (romanifolket og andre rom).

Hvor bosatte tatere seg?

Tatere/romanifolk har bodd i Skandinavia i over 500 år. I slutten av 1800-tallet kom en ny innvandring av rom fra Balkan-området til Vest- og Nord-Europa. Noen få av disse slo seg ned i Skandinavia og ble utgangspunktet for dagens norske rombefolkning.

Hvordan ble taterne behandlet?

Taterne ble utsatt for lobotomering og tvangssterilisering. Før andre verdenskrig ble det i Norge sterilisert 541 kvinner. 300 av disse ble tvangssterilisert. I perioden juni 1934 – november 1954 ble til sammen 3.709 kvinner og 420 menn sterilisert i Norge.

Hvor mange tatere er det i verden?

Det er usikkert hvor mange som på verdensbasis regnes til romanifolket. Ulike kilder gir anslag på verdens romanibefolkning fra 2 millioner til 11 millioner. Det finnes ikke sikre tall for hvor mange som regner seg som en del av romanifolket i Norge i dag.

Hvordan kom taterne til Norge?

Tatere/romanifolk har bodd i Skandinavia i over 500 år. I slutten av 1800-tallet kom en ny innvandring av rom fra Balkan-området til Vest- og Nord-Europa. Noen få av disse slo seg ned i Skandinavia og ble utgangspunktet for dagens norske rombefolkning.

Hvor lenge har tatere vært i Norge?

Romanifolk/tatere har vært dokumentert i Norden siden 1500-tallet. Sannsynligvis dukket de første opp i Norge omkring 1511. Til å begynne med ble gruppen godt mottatt, men dette endret seg med reformasjonen i 1536.

Hvor mange tatere er det i Norge?

Romanifolket reiser ikke lenger med hest og kjerre, men det man i gamledager og fortsatt på folkemunne kaller «tatere» finnes fremdeles. Linda er én av dem. – Det er vanskelig å si hvor mange romanifolk vi er i Norge i dag, men rundt 10.000-15.000 stykk er nok realistisk å si, forteller romanikvinnen til ABC Nyheter.

Hvor er sigøynere fra?

I andre europeiske land har majoritetsbefolkningens betegnelser for rom oppstått ut fra en oppfatning av at de stammet fra Egypt, for eksempel gypsy i Storbritannia og gitano i Spania. I Norden var den vanligste betegnelsen ved folkegruppens ankomst på 1500-tallet tatere eller tartarer.

Hvorfor tigger sigøynere?

Avhengige av å tigge

Tradisjonelt har rom og sigøynere livnært seg som omreisende handelsmenn, håndverkere og musikere. I mange land førte moderniseringen til problemer for denne gruppen, fordi det ikke lenger var et behov for deres tjenester. Fortsatt livnærer mange seg ved å lage varer de selger på markeder.

Hvordan ble taterne behandlet?

Taterne ble utsatt for lobotomering og tvangssterilisering. Før andre verdenskrig ble det i Norge sterilisert 541 kvinner. 300 av disse ble tvangssterilisert. I perioden juni 1934 – november 1954 ble til sammen 3.709 kvinner og 420 menn sterilisert i Norge.

Hvorfor går sigøynere med skjørt?

I romfolkets kultur er underkroppen ansett som uren, og når en kvinne bruker skjørt, viser hun respekt for rom-kulturen og familien til sin ektefelle. For en rom er begrepene ren og uren vesentlige. Overkroppen regnes som ren, og underkroppen som uren. Kvinnene bruker skjørt for å skjule den urene delen av kroppen.

Er sigøynere urfolk?

Samene har status som urfolk i Norge. Jøder, kvener/norskfinner, romanifolk/tatere, skogfinner og romer har status som nasjonale minoriteter.

Hva er et romfolk?

Romfolk er en gruppebetegnelse som ofte brukes i media, spesielt om romer fra Romania og Bulgaria. Det dreier seg om grupper av fattige som i årene etter EU-utvidelsen i 2007 har reist til Vest-Europa for å tjene til livets opphold. En stor del av dem tilhører minoritetsgruppa rom.

Leave a Comment