Er matproduksjon bærekraftig?

At matproduksjonen er bærekraftig, betyr at den gir nok mat (matsikkerhet) og god ernæring til alle, både i dag og i et langsiktig perspektiv. Maten skal produseres på en slik måte at den ikke begrenser kommende generasjoners mulighet til også å få nok og sunn mat.

Hva er bærekraftig matvareproduksjon i Norge?

Bærekraftig matproduksjon i Norge betyr å dyrke mer plantekost og produsere mindre kjøtt. Dette er både bærekraftig, miljøvennlig og bra for folkehelsen. Produksjon av norsk matkorn, erter, bønner, kål og rotgrønnsaker i Norge kan mangedobles.

Hvilken type mat er bærekraftig mat?

Grønnsaker, frukt og korn skiller seg ut ved å ha gjennomgående lavere klimaavtrykk enn kjøtt og animalske produkter. I tillegg krever plantene mindre ressurser som vann og areal enn det kjøttproduksjonen gjør. Villfanget fisk og sjømat gjør det også bra i klimaregnskapet.

Er matproduksjon bærekraftig? – Related Questions

Er egg bærekraftig mat?

Egg gir viktige vitaminer og mineraler, i tillegg til å tilby protein av høyeste kvalitet. Sammen med den lave miljøpåvirkningen er egg den perfekte partneren for rimelige, sunne og bærekraftige dietter i dag – når vi ser fremover.

Er det bærekraftig å kaste mat?

Klimaet: Når mat kastes, ender den opp på avfallsdeponi hvor den brytes ned og slipper ut metan, en farlig drivhusgass som påvirker klimaet. Faktisk stammer 10% av klimagassutslippene fra matsvinn. Det betyr at hvis matsvinn var et land, ville det hatt det tredje største klimautslippet i verden (etter USA og Kina).

Hva er bærekraftig mat eksempel?

Kostrådene anbefaler oss å ha et høyt inntak av frukt, grønnsaker og belgvekster, grove kornprodukter, og et begrenset inntak av rødt og bearbeidet kjøtt. Det er også sunt og bærekraftig å inkludere melk og meieriprodukter i det daglige kostholdet.

Er kylling bærekraftig mat?

Norsk kylling er klimavennlig på grunn av god dyrehelse

– Dyrehelse og klimagassutslipp henger sammen. Friske kyllinger utnytter fôret til å vokse fremfor å bekjempe sykdom, forklarer Brantsæter. I en britisk studie viste det seg at storfe som er syke har opptil 25 prosent høyere utslipp av klimagasser enn friske dyr.

Hvilke matvarer er minst bærekraftig?

Kylling, fisk og rødt kjøtt er de matgruppene som kommer dårligst ut når det gjelder bærekraftig mat, men flere ernæringseksperter mener fisk, kylling og litt rødt kjøtt bør inngå i et balansert sunt kosthold.

Hvorfor er Brød bærekraftig mat?

Plantemat som korn og brød er bærekraftig mat. Fordi det er næringsrikt, har lavere klimapåvirkning enn annen mat, gir mye kalorier pr arealenhet og kan mette mange mennesker. Helsemyndighetene anbefaler at vi spiser mer kornprodukter.

Hvorfor er havregryn bærekraftig?

Havre er miljøvennlig

Kornbasert mat er en effektiv og bærekraftig måte å lage mat på, og havren er en av de mest miljøvennlige kornsortene vi kan spise. Havre gir mye mat av lite ressursbruk, noe som gjør at havremat har et lavt klimaavtrykk for planeten vår. Havrekorn har et naturlig innhold av antioksidanter.

Er det bærekraftig å spise kjøtt?

Norsk kjøtt kunne være bærekraftig – hvis kyrne beitet i utmark året rundt. Gress fra utmark bidrar med ganske liten brøkdel av norsk kjøttproduksjon. Det å legge beslag på jord der menneskematen kan dyrkes isteden, er lite bærekraftig. Det er fordi mye av næringen går tapt.

Hvordan matproduksjon påvirker miljøet?

Alt av mat som lages og produseres forurenser ulike gasser igjennom dyr, fabrikker og maskiner. Fremtiden for mat ser ikke særlig lys ut for alle, og derfor må kjøtt og andre varer som forurenser mye kuttes ned på av hvert enkelt menneske for at veden skal gå rundt i fremtiden.

Hva vil det si å være bærekraftig?

En kjent definisjon på bærekraftig utvikling lyder slik: «En utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.»

Hvor mye forurenser matproduksjon?

Verdens matproduksjon står for ca. 30 prosent av klimagassutslippene, og det kreves store vann- og jordressurser for å dyrke og foredle korn, kjøtt og andre råvarer. Matsvinn alene, står for 10 prosent av de samme utslippene, og ville vært verdens tredje største land når det kommer til denne type forurensning.

Er grønnsaker bærekraftig?

Det er stort samsvar mellom det å spise sunt og det å spise bærekraftig. Et slikt kosthold kjennetegnes av et høyt inntak av frukt, grønnsaker, bær, grove kornprodukter og fisk og et lavt inntak av rødt og bearbeidet kjøtt. Frukt og grønnsaker er viktig for et kosthold som er både bærekraftig og sunt.

Er melk bærekraftig?

Er det bærekraftig å produsere melk og meieriprodukter i Norge? Ja, det er flere grunner til at det er bærekraftig å produsere melk og meieriprodukter i Norge: Melk og meieriprodukter er næringsrike matvarer som finnes i mange varianter, er kulturelt akseptable og relativt billige for folk flest.

Er yoghurt bærekraftig?

Norsk melk og meieriprodukter regnes som bærekraftige ettersom dette er sunn mat som bidrar til god folkehelse, og som vi kan produsere i Norge ut ifra våre naturgitte ressurser.

Er ost bærekraftig?

Norsk ost er bærekraftig

Spiser du norsk ost gjør du et bærekraftig valg. I Norge har vi svært lite dyrkbart areal og mesteparten er best egnet til å dyrke gress. I tillegg har vi store arealer med utmark med god beitekvalitet.

Hvilket kjøtt er mest bærekraftig?

Høne, geit og vilt er de mest bærekraftige kjøttalternativene. Hvis vi halverer kjøttforbruket og spiser det mest klima- og dyrevennlige kjøttet, vil vi få et bærekraftig kosthold og bedre helse. Redusert kjøttforbruk er viktig av hensyn til klimaet, regnskogen og ressursbruk.

Leave a Comment