Er lysing godt?

Med sitt hvite og faste kjøtt er lysing en ettertraktet matfisk, spesielt i Europa, der Spania har den største markedsandelen foran Portugal, Frankrike og Italia.

Hva spiser lysing?

Lysingen lever som oftest pelagisk i stim, men kan også leve langs bunnen. Finnes fra overflaten og ned mot 1000 m, men mest vanlig mellom 150-500 m. Den spiser mest annen pelagisk fisk som sild, brisling og makrell, men tar også blekksprut og krepsdyr.

Hvordan fiske etter lysing?

Lysingen er en utpreget rovfisk som tar store bytter, og naturlig agn er veien til suksess. Begynn med et tokrokspaternoster med kraftig snøre (1,2mm), selvlysende gummislange og kroker i størrelse 8/O-11/O. Disse egner du med hele fiskesider av feks makrell, sild eller sei.

Er lysing godt? – Related Questions

Hvor stor kan lysing bli?

Lysingen blir normalt 80 cm lang og rundt 3 kg, men kan bli så mye som 140 cm og 18 kg. Norgesrekorden er 14,55 kg. Hannfisken er kjønnsmoden fra 3-4 års alderen, mens hunnfisken gjerne blir kjønnsmoden når den er 10 år. Lysingen gyter på våren og sommeren, gjerne på grunnere platåer i nær tilknytning til dypere vann.

Kan man spise lysing?

Lysing er en flott matfisk, mulighetene er nok absolutt til stede. Men det er ikke bare å trykke på en knapp og få folk til å spise lysing.

Hvordan ser lysing ut?

Lysingen blir normalt 80 cm lang og 3 kg, men kan bli opptil 140 cm og 18 kg. Den er grå, gråblå eller gråsvart i fargen på ryggen, mens sidene og buken er sølvgrå. Har en nesten rett, lys sidelinje. Munnhulen og innsiden av gjellelokkene er helt svart.

Hva spiser brasme?

Yngelen spiser gjerne dyreplankton, mens større individer lever av bunnlevende invertebrater som blant annet insektlarver, muslinger og snegl.

Hva betyr sea bream?

Dorade hører til i havkarussfamilien, men dersom du oversetter navnet til engelsk blir det sea bream. Og det igjen blir sjøbrasme på norsk.

Hva heter seabass på norsk?

Seabass/Havabbor er en meget eksklusiv fisk som blir stadig mer populær som matfisk. Seabass/Havabbor er en meget eksklusiv fisk som blir stadig mer populær som matfisk. Den inngår i samme familie som gjørs. Produktet er skinn- og benfrie fileter, den er hvit, fast og fin i kjøttet med god, rund fiskesmak.

Hva er snapper på norsk?

Snappere er en fiskefamilie i ordenen piggfinnefisker. Familien omfatter nesten 140 arter som hovedsakelig lever i saltvann. Ingen arter er registret i norske farvann.

Hva heter Dorade på norsk?

Gyllen havkaruss eller dorade (Sparus aurata) er en fiskeart som tilhører havkarussene. Kroppen er oval og flattrykt fra sidene. Øynene er små.

Hva er sei på engelsk?

Fisk
NorskEngelsk
SardinPilchard, sardine
SardinelIaSardinelIa
SeiSaithe, coalfish
SikPowan

Er Dorade giftig?

Arten er en ettertraktet matfisk og er gjenstand for viktig fiske om sommeren i områdene nord og sør for Gibraltar.

Hva heter fjesing på engelsk?

Fjesing
Vitenskapelig(e) navn:Trachinus draco Linnaeus, 1758
Norsk(e) navn: fjesing (eiterfisk, fjersing, helvetesfisk, sandsild)
Hører til:fjesinger, sil- og fjesingfisker, piggfinnefisker
IUCNs rødliste:

Leave a Comment