Hvorfor komma etter hei?

Når helsingar som Hei, Hallo og God dag står åleine på lina, skal det ikkje setjast komma eller punktum etter. Står det eit namn etter helsingsordet, skal det setjast komma føre namnet (ikkje etter).

Skal det være komma etter kjære?

Det er heller ikke vanlig å bruke komma etter navnet (etter «Kjære» skal det ikke være komma), men dersom det brukes, må fortsettelse av brevet starte med liten forbokstav, også når det fortsettes på ny linje: «Kjære Eva, ditt brev fikk meg virkelig til å skjønne hvor dårlig jeg har oppført meg.»

Hva betyr 2 utropstegn?

Journalist og Signert-skribent i Romerikes Blad. Mange utropstegn kan oppfattes som «skriking». Noen synes det er fjortisaktig å slenge på flere utropstegn etter hverandre, for eksempel når man chatter på internett. Noen mener også mye bruk av utropstegn er uttrykk for at den som har skrevet er usikker.

Hvorfor komma etter hei? – Related Questions

Når setter man utropstegn?

Utropstegn er et skrifttegn som brukes for å markere avslutning på utrop og interjeksjoner, oppfordringer og ønsker, samt setninger i imperativ. Sammen med spørsmålstegn og punktum utgjør utropstegn en gruppe av store skilletegn. Stopp tyven! Au!

Hva betyr rødt utropstegn?

En rød eller gul trekant med utropstegn er et generelt varsel for ting som ikke har sitt eget symbol. Hva denne varsellampen betyr varierer fra bilmerke til bilmerke. Det kan være alvorlig, men i mange tilfeller er det små feil som du bør være oppmerksom på.

Hva betyr gul utropstegn?

Når vinteren kommer og temperaturen plutselig synker, faller også trykket i dekkene. Da dukker som regel den gule varsellampa med utropstegn opp i moderne bilder.

Hva betyr opp ned spørsmålstegn?

Spørsmålstegn er et skrifttegn (?) som settes etter direkte spørsmål. I spansk bruker man også spørsmålstegn foran spørsmålet, snudd opp ned (¿qué?). Spørsmålstegn brukes i tillegg ofte (i klammer) for å betegne tvil om en påstands overensstemmelse med virkeligheten, (?).

Når skal det ikke være komma?

Komma etter leddsetning som står først i en helsetning:

Dersom leddsetningen kommer til sist, skal det ikke være komma: Tristan døde da Isolde kom. Mange synes det er en god hjelp å huske dette når de tenker på at det ofte skal være komma i setninger som starter med dersom, hvis, når og da.

Når skal det være komma?

Grammatisk komma handler om å plassere komma i overgangen mellom to eller flere helsetninger, mellom to eller flere leddsetninger, eller mellom leddsetning og helsetning. Legg også merke til at komma nesten alltid havner foran et verb i nåtid eller fortid, og dessuten ofte foran «og» og alltid foran «men».

Skal det være mellomrom etter komma?

Mellomrom skil ord og setningar frå kvarandre. Det skal ikkje vere mellomrom framfor punktum, komma, utropsteikn, spørjeteikn, kolon og semikolon. Det skal vere berre eitt mellomrom etter eit punktum som avsluttar ei setning.

Når skal det ikke være komma foran og?

Lister Det skal være komma mellom hver ting når vi ramser opp, men og mellom de to siste. Det skal ikke være komma foran og. Jeg kjøpte melk, brød, ost, kaffe og pølse.

Skal man ha komma før så?

Så = slik at

Vi må ha et subjekt mellom så og verbet, og så-setningen er en leddsetning: Han løper så han ikke kommer for sent. = Han løper slik at han ikke kommer for sent. Vi bruker ikke komma foran så når det er subjunksjon.

Skal man ha komma før men?

Kommaregler er vanskelige saker, men akkurat denne regelen er oppsiktsvekkende enkel: Vi setter alltid komma foran men i løpende tekst.

Hvor mange konjunksjoner har vi?

En konjunksjon binder sammen like ord, setningsledd eller setninger. Vi har fem konjunksjoner som kan binde sammen like setninger.

Leave a Comment