Hvordan lage en bra CV?

10 tips til en god CV
 1. Beskriv hva du har gjort, når du har gjort det.
 2. Skreddersy CV-en til stillingen du søker på
 3. Google deg selv.
 4. Gjør det kort.
 5. Prioriter innholdet riktig.
 6. Vær korrekt i utforming og oppsett.
 7. Finn balansen mellom en kjedelig og «for kreativ» CV.
 8. Vær ærlig om hull i CV-en.

Hva bør fjernes fra CV?

10 ting du kan kutte fra CV
 1. Tittelen «CV» eller «Curriculum Vitae»
 2. Oppsettet på kontaktinformasjonen.
 3. Seksjonen «Nøkkelkvalifikasjoner»
 4. Opplysninger om ungdomsskole eller videregående.
 5. Deltidsjobber og engasjementer fra ungdomstiden.
 6. Irrelevante verv eller kurs.
 7. Ikke-imponerende språkkunnskap.
 8. Basis datakunnskap.

Hvordan finne CV mal i Word?

Tips!: Hvis du allerede er i Word for nettet, kan du gå til CV– og følgebrevmalene ved å gå til Fil >Ny, og deretter klikker du Mer på Office.com under malbildene. Du er på siden Maler for Word. Klikk på CV-er og følgebrev i listen over kategorier. Når du jobber med CV-en, vil du sikkert gi den et nytt navn.

Hvordan lage en bra CV? – Related Questions

Skal man ha med barneskole på CV?

Ta med både tidsrom, utdanning og lærested. Det er vanlig å sløyfe grunnskole, og ofte også videregående skole dersom dette er en forutsetning for den videre utdanningen som en har tatt. Har du ikke høyere utdanning, er det naturlig å ta med grunnskole og videregående skole.

Hvor lang er en CV?

Hvor lang bør CV-en være? – CV-en skal helst være på en side, men den kan overskride dette om det er nødvendig. Det viktigste er av den er strukturert og oversiktlig slik av vi kjapt kan lese den. Jagge forteller at de ser på CV-en før de ser på søknaden.

Hvordan få formler i Word?

Velg Sett inn > Formel , eller trykk alt + =. Velg formelen du trenger.

Hvordan sette inn rammer i Word?

Velg riktig Formater <objekt>-menyelement, og klikk kategorien Farger og linjer. Klikk Pyntebord (dette alternativet er ikke tilgjengelig hvis du har valgt en tabellcelle eller en annen autofigur som ikke er et rektangel). Klikk kantlinjen du vil bruke, i listen Tilgjengelige border.

Hvordan sette inn formler i Word?

I Word kan du sette inn matematiske symboler i formler eller tekst ved hjelp av formelverktøyene. Klikk pilen under Formel i Symboler-gruppen på Sett inn-fanen, og klikk deretter Sett inn ny formel.

Hvordan finne ordliste på Word?

Gå til Word > Innstillinger. Velg Stavekontroll og grammatikk under Redigerings- og korrekturverktøy. Hvis du vil bruke egendefinerte ordlister, må du sørge for at avmerkingsboksen Bare foreslå fra hovedordlisten ikke er merket. Velg Ordlister.

Hvordan lage Figurliste i Word?

Sette inn en tabell med figurer
 1. Klikk i dokumentet der du vil sette inn figurlisten.
 2. Klikk Referanser > Sett inn figurliste. Obs!: Hvis Word dokumentet ikke er maksimert, er det ikke sikkert alternativet Sett inn figurliste er synlig.
 3. Du kan justere format ogalternativer idialogboksen Figurliste. Klikk OK.

Hva er ei ordliste?

Ei ordliste er ei mindre ordsamling. Den vanlegaste typen er rettskrivingsordlista.

Hvordan lage hurtigtaster i Word?

Trykk ALT+F, R for å åpne dialogboksen Alternativer for Word.

Du begynner hurtigtaster med CTRL eller en funksjonstast.

 1. Trykk TAB flere ganger til markøren er i boksen Trykk ny hurtigtast.
 2. Trykk tastekombinasjonen du vil tilordne.

Hva gjør CTRL s?

Jobber du i Word kan du for eksempel holde nede [Ctrl]-knappen og trykke s-knappen for å lagre dokumentet – [Ctrl] + S. Lærer du deg den kombinasjonen er det mye lettere å huske på å lagre ofte.

Hva gjør CTRL f?

Du kan bruke søk for å raskt finne en snarvei i denne artikkelen. Trykk Ctrl+F, og skriv inn søkeordene dine.

Leave a Comment