Hvilke matvarer har lang holdbarhet?

– Alle slags tørrvarer, hermetikk, syltetøy, suppeposer og frysetørket mat har tilnærmet uendelig holdbarhet såfremt de oppbevares riktig, sier Maske. Men om emballasjen eller varen er tydelig skadet – for eksempel om hermetikkboksen buler eller risen har vært utsatt for fuktighet, må den kasseres, understreker hun.

Hva bør man ha i tilfelle krig?

Eksempel på beredskapslager:
 • 9 liter vann per person (les også: Slik lagrer du vann)
 • to pakker knekkebrød per person.
 • en pakke havregryn per person.
 • tre bokser middagshermetikk eller tre poser tørrmat per person.
 • tre bokser med pålegg med lang holdbarhet per person.
 • noen poser tørket frukt eller nøtter, kjeks og sjokolade.

Hva er lurt å hamstre?

Tips til lagring av mat

Gjerne matvarer som kan lagres i romtemperatur og eventuelt spises uten varmebehandling. Eksempler er på slike matvarer er knekkebrød, påleggshermetikk, suppe, turmat, middagshermetikk, energibarer, tørket frukt og nøtter.

Hvilke matvarer har lang holdbarhet? – Related Questions

Hva trenger man hjemme ved krig?

Varme klær, pledd og soveposer. Fyrstikker eller lighter. Avtale med naboer, familie eller venner om å gi deg husly. Du trenger minst tre liter rent vann per person til drikke og matlaging i døgnet.

Hva skal man ha i kriseberedskap?

De grunnleggende behovene som må dekkes de første tre døgnene av en krise er varme, drikke, mat, legemidler, hygiene og informasjon. Mange av oss har allerede en god del av det vi trenger for å klare oss selv i noen dager, så det er ofte ikke så mye som skal til for å komme helt i mål.

Hvordan oppbevare vann over lengre tid?

Slik lagrer du vann
 1. Rengjør flasker eller dunker. For å sikre best mulig holdbarhet på vannet ved lagring bør man vaske flaskene/dunkene med såpe og vann og skylle dem.
 2. Bruk kaldt vann. Etter rengjøringen fyller du flaskene eller dunkene helt fulle med vann fra springen.
 3. La vannet stå mørkt og kjølig.

Hvor lenge holder vann?

lenge det blir oppbevart i en lukket flaske som ikke avgir stoffer, kan det stå i årevis uten at det blir farlig å drikke det, til og med når flasken har vært åpnet. Med andre ord så er det helt trygt å drikke vann fra beholdere, selv om de har stått i årevis.

Hva bør man alltid ha i hus?

DSB oppfordrer derfor alle til å ha et reservelager av det man er aller mest avhengig av – både mat, vann og varmekilder. På listen deres står drikkevann, tørrmat, radio med batterier, lommelykt, stearinlys, fyrstikker, ved, førstehjelpsutstyr, kokeapparat som går på gass eller rødsprit og kontanter.

Hva er en beredskapsplan og hva bør den inneholde?

Hva skal en beredskapsplan inneholde?
 • Ha et tydelig formål med planen og virkeområde.
 • Definer begreper og prinsipper.
 • Sett ned en kriseorganisasjon.
 • Varsling og mobilisering.
 • Henvisning til tilhørende planer eller tiltakskort.
 • Oppfølging av ansatte og pårørende.
 • Kommunikasjon er en av suksessfaktorene.

Hva innebærer det at en virksomhet har kriseberedskap?

Sentrale ord og uttrykk. Beredskap: Planlagte og forberedte tiltak som gjør oss i stand til å håndtere uønskede hendelser slik at konsekvensene blir minst mulig.

Hva vil det si å være i beredskap?

Med beredskap menes at man har etablert systemer for å håndtere uønskede hendelser eller ulykker. Eksempler kan være brannberedskap, hvor man har rutine for varsling, opplæring, rømningsveier og slukkeutstyr/opplæring, evt. også sprinkleranlegg ol.

Hva gjør man i Sivilforsvaret?

Sivilforsvaret ivaretar befolkningens behov for beskyttelse i tilfelle ved krig. Det kan være evakuering, bidrag til medisinsk hjelp eller støtte ved radioaktiv eller kjemisk forurensning. Mannskaper i Sivilforsvaret er beskyttet etter Genévekovensjonen. Det betyr at de ikke skal angripes av de stridende parter.

Når går flyalarmen 2022?

Dagens varslingssystem ble bygget ut under den kalde krigen, men en mer moderne løsning skal være på plass i løpet av 2022. Sivilforsvarets lydgivere, populært kalt flyalarmen, testes i fredstid to ganger i året. Det skjer klokken 12 den andre onsdagen i januar og juni.

Kan man slippe militæret?

Det er i utgangspunktet tre muligheter for å slippe militærtjenesten. Den ene er om du er toppidrettsutøver, den andre om du er pasifist og den siste er hvis du har et problem med helsen.

Er det frivillig å gå i militæret?

I 2015 ble det innført allmenn verneplikt i Norge, som betyr at alle kvinner og menn født etter 1997 kan bli vernepliktige. Dette gjør at Forsvaret kan rekruttere de best egnet og mest motiverte menneskene fra hele befolkningen, uavhengig av kjønn.

Kan jenter slippe militæret?

De kvinnene som blir kvalifiserte på sesjon og innkalt til førstegangstjeneste, kan ikke velge dette bort.

Hvis det blir krig i Norge Hvem må kjempe?

I Norge er verneplikten allmenn. Det vil si at både kvinner og menn er vernepliktige. Alminnelig verneplikt inntrer normalt det år man fyller 19 år, og varer ut det år man fyller 44 år. Plikttjenestens lengde fastsettes hvert år av Stortinget i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet.

Hva kalles kvinner i Forsvaret?

Kvinner i Forsvaret, eller KIF, var en militær reservepersonellordning som eksisterte i Norge fra 1957 til 1978. Ordningen var basert på at kvinner undertegnet en avtale med Forsvaret om å gjøre tjeneste ved mobilisering.

Hvor kort må håret være i militæret?

#15 Alle klippe håret kort

Det er ikke sant – med mindre du er gutt og i Garden. For alle andre tjenester gjelder et minstekrav om at håret ikke skal dekke ører, øyne og nakke. Dette av sikkerhetsmessige årsaker, blant annet for vernemaske, hjelm og hørselsvern. Har du langt hår, det flettes eller settes opp.

Leave a Comment