Hvem er på 100 lappen?

Har 100 lappen gått ut?

Ugyldige, men ikke verdiløse

Gamle 100– og 200-sedler kan veksles inn gebyrfritt hos Norges Bank i ti år etter at de ble ugyldige 30. mai 2018, det vil si til 30. mai 2028. Du får vekslet inn sedlene hos Norges Bank også etter den tid, men da mot et gebyr som i dag er på 250 kroner.

Hvordan levere inn gamle sedler?

Veksling kan gjøres ved våre depoter i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø alle hverdager mellom kl. 9 og 15. Gyldig legitimasjon er nødvendig for alle vekslinger over 1 000 kroner.

Hvor lenge kan man bytte inn gamle sedler?

Norges Bank tar imot og veksler gamle sedler gebyrfritt 10 år etter et de er ble ugyldige som betalingsmiddel. Gamle sedler blir ugyldige ett år etter at ny seddel er lansert, ifølge sentralbanken.

Hvem er på 100 lappen? – Related Questions

Hva gjør man med sedler som har gått ut?

Utgåtte sedler og mynter kan veksles over disk eller overføres til konto. Utgåtte sedler kan veksles ved Norges Bank sine depoter i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø alle hverdager mellom kl. 9 og 15. Dersom du ønsker kan du få pengene overført til konto.

Har 200 lappen gått ut?

Nye 100– og 200-lapper kom i omløp 30. mai 2017, og de gamle kunne brukes parallelt med de nye til de ble ugyldige ett år etterpå, det vil si fra 30. mai 2018.

Er den gamle 500 lappen gyldig?

De nye 50- og 500-lapper ble introdusert 18. oktober i fjor, og de gamle var altså gyldige frem til 19. oktober 2019.

Har vi 1000 lapper?

Nå er det gått ett år siden den nye 1000-kroneseddelen ble satt i sirkulasjon. Den gamle utgaven av 1000-kronesedlene utgår 14. november 2020.

Når kommer den nye 1000 lappen?

Seddelserie utgave VIII
30. mai 2017 Ny 100- og 200-kroneseddel
31. mai 2018Gammel 100- og 200-kroneseddel utgår
18. oktober 2018 Ny 50- og 500-kroneseddel
19. oktober 2019Gammel 50- og 500-kroneseddel utgår
14. november 2019 Ny 1000-kroneseddel

1 more row

Hvor lenge kan man bruke gamle 1000 lapper?

Den gamle tusenlappen kan brukes på vanlig måte frem til og med 14. november 2020. Etter dette blir den ugyldig som betalingsmiddel.

Kan man bruke gamle euro sedler?

Både den nye seddelen og den gamle er nå i omløp. Begge er gyldige.

Hvor lenge kan man bruke 500 lappen?

De nye 50- og 500-lapper ble introdusert 18. oktober i fjor, og de gamle var altså gyldige frem til 19. oktober 2019.

Når byttet vi sedler?

Sedlene med valører på 50, 100, 200 og 500 kroner var ved inngangen til 2019 allerede i 8. utgave (forklares nedenunder som “serie VIII”), mens 1000 kroner-seddelen ble, som den siste, byttet ut i november 2019.

Kan man bytte gamle sedler i banken?

Norges Bank kan bestemme at sedler og mynter skal settes ut av omløp. Etter kunngjøringen er sedlene og myntene fortsatt tvungne betalingsmidler og kan brukes på ordinær måte i ett år. Norges Bank kan deretter veksle inn de utgåtte sedlene og myntene.

Kan man bytte inn gamle sedler i banken?

Norges Bank er deretter pliktig til å veksle inn de utgåtte sedlene og myntene i ytterligere 10 år. Publikum oppfordres til å henvende seg til Norges Bank eller sin bankforbindelse dersom man ønsker å veksle inn sedler og mynter i løpet av 10-årsperioden.

Leave a Comment