Hva vil det si å kondensere?

Innen fysikk betyr kondensere at et stoff går over fra gassform eller dampform til væskeform eller fast form. Hvis vanndamp kondenserer, blir vanndampen til vann.

Hvordan skjer kondensering?

Kondensasjon er en faseovergang fra gass (eller damp) til en væske. Vanligvis oppstår kondensasjon når gass blir avkjølt til væskeform, men kan også oppstå hvis gassen blir komprimert under høyt trykk. En væske som har kondensert fra en gass blir kalt kondensat.

Hva menes med kondensasjon?

Kondensasjon er overgang frå gass til væske eller fast stoff. Så lenge kondensasjon går føre seg, er både gass og anten væske eller fast stoff til stades.

Hva vil det si å kondensere? – Related Questions

Når oppstår det kondens?

Kondens dannes når fuktig luft avkjøles, altså et naturlig fenomen og ikke en produktfeil. Siden luft inneholder mindre fuktighet ved lave temperaturer enn ved høy temperatur frigjør den fuktige luften vann.

Hvorfor kondenserer vann?

Den dannes fordi den varme vanndampen avkjøles av lufta utenfor kjelen og går over til små vanndråper. Det er i prinsippet det samme som skjer i atmosfæren. Varm luft stiger til værs og avkjøles. Når lufta er tilstrekkelig avkjølt vil noe av vanndampen kondensere til vanndråper.

Når kondenserer vann?

Når all isen har smeltet, stiger temperaturen i vannet. Det fordamper vann hele tiden fra en væskeflate, men det kondenseres damp også, slik at det er likevekt når temperaturen er konstant. Det fordamper mer når temperaturen stiger, og når vanndampen avkjøles, kondenserer damp til vann.

Er gass og damp det samme?

Damp er ein gass som er i likevekt med stoff som er faste eller flytande ved vanleg trykk og temperatur. Ei væske i ein lufttom behaldar vil heilt eller delvis fordampe, og behaldaren vil fyllast med damp frå væska.

Når begynner vann å dampe?

Vi har jo alle lært at vann først går over i luftform ved 100 grader. For at vann skal fordampe, må hvert enkelt molekyl overvinne den elektriske tiltrekningen fra de andre vannmolekylene. Det krever energi, og først når temperaturen er 100 grader, er energien stor nok til at alle molekylene raskt går over i gassform.

Hva er forskjellen på å koke og å dampe?

Ved koking vil noe av næringsstoffene trekke ut i væsken, derfor er det viktig å ta vare på kokevannet til supper og sauser. Damping vil si at råvarene ikke kommer i kontakt med væsken men blir varmet opp av dampen den kokende væsken avgir.

Kan man dampe inne?

Det er forbudt å dampe inne fordi det kan være skadelig/sjenerende for andre å puste inn dampen. Loven gjelder på alle offentlige steder, men også på alle private steder hvis det er mindreårige der.

Hvor mye damp blir det av 1 liter vann?

Mens den som væske har et volum på 1 liter, vil den ved et trykk på standard trykk P = 101 kPa og temperatur på T = 373 K ha et volum på 1674 liter. Dette kan estimeres ved å anta at den er en ideell gass.

Er vanndamp synlig?

Vanndamp er mer eller mindre tilstedeti lufta, men er ikke synlig. Varm luft kan holde på mer vanndamp enn kald luft. Når temperaturen synker, gir derfor lufta fra seg noe av vannet som vanndråper.

Kan man se vanndamp?

Vanndamp opptrer som en gass i atmosfæren. Når vanndampen kondenserer til vann, blir den synlig og kan sees i form av skyer eller regndråper.

Hvor er det mest vanndamp?

Vanndamp er en liten, men svært viktig del av atmosfæren, og det meste av dampen finner vi i troposfæren.

Hva betyr mettet damp?

Mettet damp er damp med maksimalt trykk, metningstrykket, og maksimal tetthet ved en gitt temperatur. Hvis mettet damp blir presset sammen eller avkjølt, vil noe av den kondensere umiddelbart, slik at det fortsatt er mettet damp i det forminskede volumet eller ved den lavere temperaturen.

Hva er det mest av i luft?

Tørr luft består av ca. 78 % nitrogen, 21 % oksygen og 1 % argon. Luften inneholder også vanndamp, som utgjør mellom 0,1 % og 4 % av troposfæren.

Hvor mye co2 er det i lufta?

Sammensetning. De gassene det er mest av i ren, tørr luft ved bakkenivå er nitrogen (78,08 prosent), oksygen (20,95 prosent) og argon (0,94 prosent). Luften inneholder dessuten karbondioksid (for tiden 400 deler per million, ppm, økende med cirka 3–9 ppm per år) og mindre mengder metan.

Leave a Comment