Hva slags mat blir mest kastet?

Hva kaster vi mest av? I husholdningen er det måltidsrester vi kaster aller mest av, etterfulgt av brød og frukt og grønnsaker. I dagligvarehandlelen er det bakevarer og frukt og grønnsaker som utgjør mesteparten av matsvinnet. Norske forbrukere kaster i gjennomsnitt nærmere 40,3 kg helt brukbar mat i søpla hvert år.

Kan man kaste mat i restavfall?

Bli en restevenn, spis opp maten din! Les mer om restevenn-kampanjen her. Og husk: Om du likevel må kaste matrester som har blitt dårlige, ikke kast det i restavfallet.

Hvor skal mat kastes?

Sorteres som Matavfall eller Restavfall i

Fjern emballasjen fra maten og sorter dem hver for seg (husk å skylle emballasjen). Får du ikke skilt dem, eller fjernet rester fra emballasjen, kaster du det i restavfallet. Best før, betyr ikke dårlig etter. Bruk sansene før du kaster mat.

Hva slags mat blir mest kastet? – Related Questions

Hvor kan jeg kaste speil?

Leveres til gjenvinningsstasjon dersom det er stort

Gjenstander som er for store til å puttes i plastpose og kastes i restavfallet, må leveres til en gjenvinningsstasjon.

Hvor kaster man Gamle gryter?

Gryter og panner leveres som metall på gjenvinningsstasjonen. Det er bare emballasje av metall, og ikke produkter av metall, som sorteres som glass- og metallemballasje. Gi gryter og panner (nesten) evig liv!

Er det noe som ikke bør kastes i matavfallet?

I matavfallsbeholderen kan du også kaste biologisk materiale som tørkepapir brukt til å tørke matrester med, kaffefilter og teposer. Noe som ikke regnes som matavfall og dermed ikke skal kastes i matavfallsbeholderen er gress, jord og planterester, aske, bleier, hundeposer og kattesand.

Hva kan jeg gjøre for å kaste mindre mat?

Unngå matsvinn
 1. Ta en titt i kjøleskapet før du skriver handleliste.
 2. Husk at «best før» faktisk betyr best før, og ikke «ødelagt etter»
 3. Innfør en restemiddag i uka.
 4. Bruk rester som en utfordring til å lage noe helt nytt.
 5. Lukt alltid på maten før du kaster den.
 6. Grønnsaker som er slappe kan fint brukes i gryteretter.

Hvor skal beinrester kastes?

Matavfall fra husholdningene samles hos mange inn med restavfallet og blir energigjenvunnet.

Hva kan ikke kastes i blandet avfall?

For eksempel olje, maling, lakk, spraybokser, kjemikalier, batterier, lysstoffrør, impregnert trevirke og vinduer med PCB eller klorparafiner. Vær oppmerksom på at bygg- og rivningsmaterialer kan inneholde farlige stoffer.

Hva skal ikke kastes i container?

Hva som ikke skal kastes i container
 • Gips, Gipsplater, gipsvegger, o.l. Kan leveres i egen containere eller beholdere/sekker.
 • Isolasjon (for eksempel glava og steinull) Kan leveres i egen containere eller beholdere/sekker.
 • Impregnert trevirke.
 • Jord/stein masse og betong.
 • Porselen (for eksempel sanitær porselen)

Hvor skal Shampoflasker kastes?

Shampoflasken og skyllemiddelet er også emballasje, som skal kastes i den blå posen.

Hva er gratis å kaste på BIR?

Sorter ut all plast-, glass- og metallemballasje, samt papir, papp og drikkekartong. Lever alt av farlig avfall og EE-avfall gratis til BIRs mottak eller forhandlere.

Kan man få bot av å kaste søppel?

Det er forbudt å forsøple, og man kan få bot for å kaste fra seg søppel på bakken. Det kan være utfordrende å håndheve, og det er sjelden man ser forsøpling skje. For eierløst avfall er det også utfordrende å vite hvem som skal ta regningen for å rydde opp og behandle avfallet.

Hvor mye koster det å kaste søppel?

Svelvik og Nedre Eggedal gjenvinningsstasjoner
VarePris næring eks. mva.
Blandet avfall til sortering, 400 – 600 kilo910,00 kr
Hele lass, hageavfall eller gravemasser, 0 – 200 kilo100,00 kr
Hele lass, hageavfall eller gravemasser, 200 – 400 kilo300,00 kr
Hele lass, hageavfall eller gravemasser, 400 – 600 kilo500,00 kr

Hvor kaster man gammel parfyme?

Leveres til returpunkt for glass- og metallemballasje

Slike returpunkt har vi plassert utenfor mange butikker og tettbygde strøk.

Hvor kaster man gammel solkrem?

Alle apotek er pliktig til å motta slikt avfall fra privatpersoner, uavhengig av hvor medisinen er kjøpt, og uten kostnader for kunden. Apotekprodukter som ikke er legemidler, for eksempel kuldekrem, saltvann og lignende, kan kastes i vanlig husholdningsavfall.

Hvor kaste mascara?

En del sminke inneholder også mikroplast som kan ende opp i havet om det skylles ut i vasken. Kast derfor både rester av innhold og beholder i restavfall.

Hvor kaster man gammel neglelakk?

Både neglelakk og neglelakkfjerner må nemlig kastes med annet farlig avfall. Det finner du på de fleste avfallsstasjoner.

Hvordan sortere hårspray?

Sorteres som Farlig avfall i

Lever alle spraybokser som farlig avfall, for å være på den sikre siden. Svært mange spraybokser inneholder farlige stoffer, men alle er ikke merket med faremerker. På mottakene er det fageksperter som sørger for at sprayboksene blir håndtert riktig og forsvarlig videre.

Leave a Comment