Hva kan brosme brukes til?

Brosme har et fast fiskekjøtt med en smak som kan minne om hummer, og den kan lett tilberedes i små stykker på woken. Kjøttet er saftig og fint, og i tillegg til stekte retter er den velegnet i ovnsbakte retter. Lettsaltet filet kan kokes eller benyttes som ingrediens i mange ulike retter.

Er brosme en torsk?

Brosme er en torskeliknende saltvannsfisk som finnes langs hele Norges kyst. Brosme fanges stort sett som bifangst, altså som utilsiktet fangst ved fisking av andre arter. I 2020 var 93% av norskfisket brosme, bifangst fra linefiske.

Hva koster brosme?

Minstepriser – BROSME
FiskeslagSortimentPris
FiskeslagSortimentPris
BROSME1,17 KG –6,4000
BROSME1,18 – 2,32 KG8,6000
BROSME1-2 KG10,0000

Hva kan brosme brukes til? – Related Questions

Er brosme farlig?

Forurenset av PAH, bly, kadmium og kvikksølv. Det advares mot å spise brosme og skjell fra et avgrenset område.

Er brosme i torskefamilien?

Brosmefamilien (Lotinae) er en gruppe torskefisker. Tidligere ble artene i denne gruppen regnet til gruppen torskefamilien og inndelingen som egen gruppe er fortsatt omdiskutert . Alle artene har en langstrakt kropp med lang rygg- og gattfinne og skjeggtråd.

Hva er prisen på villaks?

Pris per kg = 495,-

Om du vakumpakker den vil den ha en holdbarhet på ca 8 måneder i fryser. Upakket vil holdbarheten ligge på ca 3 måneder i fryser. – Kontakt oss om du er usikker rundt kjøp og bestilling av villaks!

Hvor finner man brosme?

Brosme finner du langs hele kysten av Norge. Brosma liker seg best på hardbunn, og du finner den på dyp fra 50-1000 m, men mest vanlig fra 200-500 m. Den liker seg i dype fjorder og langs kontinentalskråningen. Den lever i små stimer eller enkeltvis, så får du en brosme er sjansen for å få fler til stede.

Hvor stor kan en brosme bli?

Brosmen blir om lag 1,1 m og veier 15 kg. Brosmen lever av fisk, men også sjøkreps, trollhummer og reker. Brosme er en bunnlevende art som foretrekker steinbunn på kontinentalsokkelen og -skråningen fra 100 til 1000 meter.

Hvor mye koster en smolt?

En smolt i normal størrelse koster 10-12 kroner å produsere. En stor smolt koster 20 kroner per stykk.

Hvor mye koster det å produsere 1 kg laks?

Når det koster rundt 40 kroner å produsere en kilo laks, er fortjenesten på rundt 20 kroner kiloet. I fjor var lakseprisen på 56 kroner kiloet og ga fortsatt oppdretterne driftsmarginer på 20–25 prosent, en superprofitt få andre næringer er i nærheten av.

Hva betyr smolt?

Smolt er nemninga på ungfisk av anadrome laksefisk (laks, aure og røye) som er klare for utvandring frå ferskvatn til saltvatn. Utvandringa skjer vanlegvis på våren, avhengig av vasstemperatur og vassføring.

Hvor mye koster det å fiske i Gaula?

Fiske i Gaula uten dette kortet er ulovlig og straffes med de sanksjoner som er nevnt i fiskereglene. Pris for Gaulakortet er kr 200,- inkl. gebyr (gratis for ungdom opp til 18 år, kjøp «Gaulakortet ungdom»).

Hvem kan fiske gratis?

Fiske i ferskvann er en allemannsrett kun for barn under 16 år. De kan fiske gratis i ferskvann etter innlandsfisk i perioden 1. januar–20. august, unntatt i vassdrag med laks, sjøørret og sjørøye.

Kan pensjonister fiske gratis?

Alle under 20 år fisker gratis etter innlandsfisk med stang og håndsnøre. Denne ordningen gjelder også alle over 67 år.

Leave a Comment