Hva heter tyttebær på dansk?

SVENSK: Lingon / Ljungbär / Kröson. DANSK: Tyttebær / Almindelig tyttebær.

Hva er lingon på norsk?

Mange bær er oppkalla etter planten dei veks på. Det gjeld for eksempel for det norske ordet bringebær, der bring tyder tornebusk, og for det svenske ordet lingon, som er ei fleirtalsform av lyng.

Hva er alder tree på norsk?

Or, også kalt older, er en slekt av trær i bjørkefamilien.
Oreslekten
Vitenskapelig(e) navn:Alnus Mill., 1754
Norsk(e) navn:oreslekten
Hører til:bjørkefamilien, Fagales, blomsterplanter
Antall arter:ca. 35

Hva heter tyttebær på dansk? – Related Questions

Hva betyr saltire på norsk?

Andreaskors, eller X-kors (engelsk: saltire eller St. Andrew’s cross) er et kors med diagonale armer formet som en X. Det har fått sitt navn etter apostelen Andreas, som ifølge legenden døde som martyr på et slikt kors.

Hva heter skål på skotsk?

Lurer du på hva tittelen betyr, er det gælisk for “skål“.

Hva betyr sur på svensk?

1. Tjurig, på dåligt humör. 2.

Hva betyr sin på norsk?

Sin betyr omtrent det samme som Egen.

Hva betyr framleis på bokmål?

bokmål har vi til nå, foreløpig og hittil og inntil videre. (Bruk gjerne det enkle og greie til no/nå så langt det høver.) I nektingar fungerer ofte enno (ikkje) best. Når det gjeld noko som held fram, er framleis (og bokmål fremdeles) gode alternativ.

Hva betyr Celtic?

Celtic {adjektiv}

keltisk {adj.}

Hva er navnet på det skotske flagget kryssord?

Skottlands flagg (skotsk-gælisk: bratach na h-Alba; skotsk: Banner o Scotland), også kjent som Saltire («andreaskors») eller St Andrew’s Cross («sankt Andreas’ kors») er Skottlands nasjonalflagg. Flagget består av et hvitt andreaskors på blått felt, eller med heraldisk beskrivelse, »azure, a saltire argent».

Hva betyr faint på norsk?

Lacking strength; weak; languid; inclined to swoon; as, faint with fatigue, hunger, or thirst. Wanting in courage, spirit, or energy; timorous; cowardly; dejected; depressed.

Hva betyr Levanten?

Ordet har latinske røtter (levare), mens levant er et fransk ord. Det brukes på flere latinske språk så vel som på engelsk. Betydningen både på latin og fransk er ‘å stå opp’ eller ‘reise seg’, og er direkte knyttet til den oppstigende sol – altså der solen står opp, det vil si ‘øst’ eller ‘Østen’.

Hva betyr å leve?

Leve betyr omtrent det samme som Eksistere.

Hva betyr Barely på norsk?

barely {adverb}

så vidt {adv.}

Hva betyr blant annet?

a. Forkortelse for bland annat; blant annet/blant anna. Forkortelse for bland andra; blant andre.

Hva betyr terrible?

terrible {adjektiv} forferdelig {adj.}

Hva betyr Anyone på norsk?

anyone {pronomen}

noen {pron.}

Hva betyr hain?

Det vil si at du blir smittet av bakterier på helseinstitusjonen. Som regel er det pasientens egne bakterier som forårsaker HAI. HAI er ikke noe nytt, og du har kanskje tidligere hørt om begrepet sykehusinfeksjoner. Begrepet HAI inkluderer også andre helseinstitusjoner.

Hva betyr exist?

To be; have existence; have being or reality.

Leave a Comment