Hva er nasjonalretten i Litauen?

Cepelinai er en litauisk potetrett som ligner svært på norsk raspeball (klubb, komle). Den er en avlang bolle laget av raspet, rå og kokt, most potet tilsatt mel, salt og vann. Cepelinai regnes som litauernes nasjonalrett.

Hva kaller man folk fra Litauen?

Litauen
Republikken Litauen
Lietuvos Respublika
InnbyggernavnLitauer, litauisk
Grunnlagt11. mars 1990
HovedstadVilnius

Hvilke land snakker litauisk?

Litauisk
Litauen / Offisielt språk

Hva er nasjonalretten i Litauen? – Related Questions

Er Litauen og Latvia det samme?

Estland er det nordligste av de baltiske landene og Litauen det sørligste landet. Latvia ligger mellom Estland og Litauen.

Når ble Litauen med i NATO?

Litauen var en av sovjetrepublikkene der ønsket om løsrivelse fra Sovjetunionen stod sterkest på slutten av 1980-tallet. I september 1991 anerkjente Sovjetunionen Litauens selvstendighet. I 2004 kom landet med i EU og Nato.

Hvor snakkes det arameisk?

I dag snakkar rundt ein halv million menneske arameiske språk. Dei høyrer tradisjonelt til i Sørvest-Asia: i Tyrkia, Syria, Iran, Irak, Libanon, Israel og Palestina.

Hvilket land snakker javanesisk?

Javanesisk er et språk som hører til den indonesiske språkgruppen i den austronesiske språkfamilien. Blir talt av ca. 100 mill. mennesker på Sentral- og Øst-Java, Indonesia.

Hvilke land snakker amharisk?

Amharisk er eit språk som høyrer til dei semittiske språka i den afroasiatiske språkfamilien. Amharisk er førstespråket til over 20 millionar menneske i Etiopia og til fleire hundre tusen mellom anna i USA, Sudan, Somalia og Eritrea. Det er andrespråket til over 4 millionar menneske i Etiopia.

Hvilket språk snakker de i Litauen?

Litauisk
Litauen / Offisielt språk

Litauisk er et indoeuropeisk språk av den østbaltiske språkgruppe. Det tales av ca. 3 millioner litauere i Litauen og omkring like mange utenfor landets grenser.

Wikipedia

Ville dyr i Litauen?

Elg, hjort, rådyr, villsvin og gaupe er de største pattedyrene. Ulvebestand på mer enn 300 dyr tidlig i 1990-årene. Rev, grevling, mårhund, små mårdyr og sørhare er vanlige. Nesten 340 fuglearter er registrert, mer enn 200 av disse hekker årvisst.

Hvilken religion er det i Litauen?

77,2 prosent av befolkningen tilhører den katolske kirke, mens 4,1 prosent er russisk-ortodokse og 0,8 prosent protestanter (2011). Det finnes også jødiske og muslimske minoriteter (tatarer).

Hvordan skriver man Litauen på engelsk?

Litauen {egennavn}

Lithuania {egen.}

Er Litauen fattig?

Litauen er et av landene i EU med størst økonomisk ulikhet mellom fattige og rike. Over 20 prosent av befolkningen lever under den nasjonale fattigdomsgrensen.

Hva er Litauen mest kjent for?

Syv ting du burde vite om Litauen!
  • Litauen er kjent for spa og shopping, men landet byr på så mye mer enn det!
  • Du kan fly luftballong.
  • Du kan besøke en unik arv fra middelalderen.
  • Isfiske er en av Litauens mest populære vinteraktiviteter.
  • Fantastisk mat.
  • Du kan stå på snowboard midt på sommeren!

Hva er rar på svensk?

Definisjoner av rar

1. ömsint snäll och vänlig. 2. Söt, fin.

Hva betyr knep på norsk?

Lur måte å gjøre noe på, triks.

Hva betyr artig på norsk?

hyggeleg, morosam; interessant. Også: rar, snodig; uvanleg.

Hva betyr tjena?

Hilsenen tilsvarer den utbredte svenske hilsenen tjänare eller tjenare, med kortformer som tjena og tja, som i likhet med servus har sin opprinnelse i en svært formell hilsen med betydningen «jeg er din tjener» og som har gått over til å bli en uformell hilsen.

Hvordan skriver man hei på svensk?

I følge min svenske ordbok er hej et utropsord og betyr ‘hei‘ eller ‘god morgen’.

Leave a Comment