Hva er Klimaavtrykk i mat?

Utslippstallene dekker klimaavtrykk fra produksjon, inkludert positive ringvirkninger som foreksempel fra frittgående lam. I tillegg kommer transport og typisk mengde matsvinn i produksjon og butikk for denne typen matgruppe. Utslipp fra ulike varer innen samme matvaregruppe kan variere.

Hva slags Klimaavtrykk har kjøtt?

Storfe til kombinert mjølk- og kjøttproduksjon har gjennomsnittleg utsleppsintensitet på 46 kilo CO2-einingar per kilo slaktevekt. Forskarar har rekna ut at utsleppet i Noreg er 17 kilo CO2-ekvivalentar per kilo slaktevekt for ung okse og 22 kilo for kviger og eldre kyr.

Hvordan kan mat påvirke miljøet?

Alt av mat som lages og produseres forurenser ulike gasser igjennom dyr, fabrikker og maskiner. Fremtiden for mat ser ikke særlig lys ut for alle, og derfor må kjøtt og andre varer som forurenser mye kuttes ned på av hvert enkelt menneske for at veden skal gå rundt i fremtiden.

Hva er Klimaavtrykk i mat? – Related Questions

Hvordan påvirker klima matproduksjon?

Mer nedbør og høyere temperaturer påvirker matproduksjonen

Økte temperaturer kan også bety økt skade fra skadedyr og sykdom som kan påvirke avlinger og husdyrproduksjon, samt fiske og akvakultur negativt.

Hvor mye forurenser mat?

Matproduksjon er ressurskrevende

30 prosent av klimagassutslippene, og det kreves store vann- og jordressurser for å dyrke og foredle korn, kjøtt og andre råvarer. Matsvinn alene, står for 10 prosent av de samme utslippene, og ville vært verdens tredje største land når det kommer til denne type forurensning.

Hvorfor er kortreist mat bra for miljøet?

Kortreist mat har stort sett lavere transportutslipp enn langreist, men transporten har ofte lite å si for den totale klimabelastningen. For miljøet er det viktigst er å spise mer korn, frukt og grønt, og mindre kjøtt.

På hvilken måte er matsvinn dårlig for miljøet?

Klimaet: Når mat kastes, ender den opp på avfallsdeponi hvor den brytes ned og slipper ut metan, en farlig drivhusgass som påvirker klimaet. Faktisk stammer 10% av klimagassutslippene fra matsvinn. Det betyr at hvis matsvinn var et land, ville det hatt det tredje største klimautslippet i verden (etter USA og Kina).

Hvordan gjøre mat mer bærekraftig?

Hvordan kan jeg spise mer bærekraftig?
  1. Spis mer plantebasert. Kjøtt- og meieriproduksjon står for høye klimagassutslipp og krever mer ressurser og areal enn plantebasert mat.
  2. Spis mindre og bedre kjøtt. Spar kjøttet til helg og fest!
  3. Gjør bevisste valg av fisk og sjømat.

Hvilke matvarer er dårlig for miljøet?

Frukt som avokado og banan krever mye vann og sprøytemidler, og blir – som mange andre frukter og grønnsaker – importert fra lange avstander. Å frakte matvarer over hele kloden har store klimautfordringer, spesielt når det blir fraktet med skip og fly.

Er egg bærekraftig mat?

Egg gir viktige vitaminer og mineraler, i tillegg til å tilby protein av høyeste kvalitet. Sammen med den lave miljøpåvirkningen er egg den perfekte partneren for rimelige, sunne og bærekraftige dietter i dag – når vi ser fremover.

Hvordan spise mer klimavennlig?

Oppdrag klima trenger din hjelp – send inn dine spørsmål og tips her
  1. Kutt ned på melkeprodukter. Det slippes ut også mye klimagasser under produksjonen av melkeprodukter.
  2. Unngå mat som transporteres med fly.
  3. Unngå å kaste mat.
  4. Mat som er tørket er bra.
  5. Spis gjerne viltkjøtt.
  6. Fisk er klimavennlig.

Hvor mye CO2 slipper kjøtt ut?

– Når vi produserer kjøtt av norske melkekyr så slippes det ut i gjennomsnitt 17,3 kg CO2-ekvivalenter per kilo kjøtt. Ved spesialisert kjøttproduksjon i andre deler av verden slippes det ut nesten fire ganger så mye klimagasser, sier Hedstein.

Hva tar opp mest CO2?

Forbrenning av fossilt drivstoff som olje og gass står for de største utslippene av CO2. Og særlig forbrenning til strømproduksjon slipper ut mye CO2. Men transport, industri, rydding av regnskog og andre menneskeskapte aktiviteter spiller også en stor rolle for utslippene av CO2.

Er kylling bærekraftig mat?

Norsk kylling er klimavennlig på grunn av god dyrehelse

– Dyrehelse og klimagassutslipp henger sammen. Friske kyllinger utnytter fôret til å vokse fremfor å bekjempe sykdom, forklarer Brantsæter. I en britisk studie viste det seg at storfe som er syke har opptil 25 prosent høyere utslipp av klimagasser enn friske dyr.

Er fisk mer bærekraftig enn kjøtt?

Fisk er generelt mindre miljøbelastende enn kjøtt, men noen bestander er utrydningstruet eller problematiske på andre måter. Spiser du torsk fra Barentshavet, makrell, sei eller sild, er du på trygg grunn. Miljømerket fisk er også et trygt valg. Sjekk WWFs guide til bærekraftig sjømat.

Hvor ille er avokado for miljøet?

De ledende miljøene for forskning på landbruk og klima i Norge mener én kilo lokalt rødt storfekjøtt gir utslipp av rundt 15 kilo klimagasser. Det aller mest forsiktige anslaget er 11 kilo. Til sammenligning gir én kilo avokado kjøpt i Norge trolig rundt 1,3 kilo utslipp.

Er poteter bærekraftig?

Poteten er en av de mest bærekraftige matvarene du kan spise i Norge. Klimagassutslippet til poteten er lav, og det er en av få grønnsaker som kan dyrkes i hele landet, sier Mia Robinson Lundgren, markedssjef i Gartnerhallen.

Hvilket land i verden slipper ut mest CO2?

Kina er i dag landet i verden som slipper ut klart mest fossilt CO2. Men bildet blir altså et annet hvis vi, som i grafen over, ser utviklingen siden 1850 under ett. Frem til 2020 var USAs andel av de historiske utslippene 25 prosent, mot 17 prosent for landene som nå utgjør EU og «bare» 14 prosent for Kina.

Hva forurenser mest fly eller bil?

Fly forurenser 500 ganger mer

I forhold til bruk av båt eller bil gir fly henholdsvis 25 og 13 ganger høyere utslipp av klimagasser, forklarer seniorrådgiveren. Gjennomsnittstall for alle transportetappene i Norge viser samme mønster.

Leave a Comment