Hva er IK-mat?

Når man snakker om mattrygghet brukes både begrepet IKMat og HAACP. IKMat er en samling av rutiner bedriften må ha for at regelverket skal etterleves og maten produseres under trygge omgivelser. Gode rutiner for renhold, personlig hygiene og kjøletemperaturer er grunnforutsetninger for god mattrygghet.

Hva står Haccp for?

HACCP (fare analyse og kritiske kontrollpunkter) har som mål å sikre at alle helsefarer som utgjør en risiko for mattryggheten er kjent, forebygget, eliminert eller redusert til et akseptabelt nivå.

Hva handler mattrygghet om?

Med mattrygghet menes at det er god kontroll med produksjonen av næringsmidler slik at menneskene ikke blir syke av å spise maten. Til forskjell fra matsikkerhet, som står for om alle mennesker har tilgang til tilstrekkelig med mat.

Hva er IK-mat? – Related Questions

Hvorfor må vi ha mat?

Vi trenger faktisk mat for å leve. Men mat handler ikke bare om å bli mett, og maten vi spiser er mer enn bare drivstoff. Mat har nemlig en viktig jobb å gjøre i kroppen vår, og vi trenger ulike typer mat. Vi trenger både fett, proteiner, karbohydrater, vitaminer og mineraler fra planter og dyr – hver eneste dag!

Hvordan sikre trygg mat?

De har laget fem nøkkelprinsipper for god mathygiene:
  • sørge for godt renhold.
  • holde rått og varmebehandlet adskilt.
  • sørge for tilstrekkelig oppvarming.
  • sikre temperaturer ved oppbevaring.
  • bruke sikre råvarer og rent vann.

Hvorfor skal mat tildekkes?

Det kan finnes mikroorganismer i mat som kan gjøre oss syke. Det er viktig å være klar over at maten kan se fin ut og smake normalt, men likevel ikke være trygg. Salmonella, Listeria, Campylobacter og E. coli er eksempler på bakterier som kan gi sykdom om de er i maten.

Hvilken lov omfatter matproduksjon og mattrygghet i Norge?

Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. Formålet med loven er å sikre helsemessig trygge næringsmidler og fremme helse, kvalitet og forbrukerhensyn langs hele produksjonskjeden, samt ivareta miljøvennlig produksjon.

Hvem er ansvarlig for sikker mat i Norge?

Mattilsynet er et statlig forvaltningsorgan som jobber for å sikre forbrukere trygg mat og trygt drikkevann. De har også ansvar for å fremme folke-, plante-, fiske- og dyrehelse, miljøvennlig produksjon og etisk forsvarlig fiske- og dyrehold.

Hva vil det si at maten er økologisk?

Økologisk mat er mat som er produsert og merkt i samsvar med regelverket for økologisk produksjon. Reglane inneber blant anna strenge krav til bruk av tilsetjingsstoff og konserveringsmiddel. Økologiske produkt er dessutan framstilte utan kunstige aroma- og fargestoff.

Hva er ulempene med økologisk mat?

Økologisk jordbruk har mange interessante aspekter. Den største fordelen er at man driver helt uten kjemiske plantevernmidler. Den største ulempen er at det gir vesentlig lavere avlinger, og at man ikke har noen vesentlig bedre miljøeffekt. Helsegevinsten er heller ikke vitenskapelig dokumentert.

Hvorfor er økologisk mat dyrt?

Økologisk dyrking gir lavere avling og kan være mer arbeidskrevende enn vanlig landbruk, blant annet fordi det ikke brukes mineralgjødsel og kjemiske plantevernmidler. Også husdyra vil normalt yte mindre i form av egg, melk og kjøtt.

Er økologisk mat bedre?

Økologiske bønder bruker verken sprøytemidler eller kunstgjødsel, som ved vanlig landbruk bidrar til forurenset grunnvann og vassdrag. En annen stor miljøgevinst er at økologiske gårder har langt større artsmangfold av bier, sommerfugler og insekter, og ikke minst et rikere mikroklima i jorda.

Er det sunnere å spise økologisk?

Økologisk mat er verken bedre eller dårligere for helsa enn konvensjonelt produsert mat. Og dyrevelferden er stort sett like bra med begge produksjonsmetodene, ifølge en ny rapport fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet.

Er økologisk mat sprøytet?

Kort fortalt er økologisk mat mat som er produsert uten kunstgjødsel og sprøytemidler. Det gjør blant annet jorden maten vokser i mer næringsrik. Økologisk mat er ikke bare frukt og grønnsaker. Økologisk mat er også kjøtt.

Hva er lurt å kjøpe økologisk?

Start med disse 7 sortene for å få mest for hver øko-krone.
  • Korn – velg økologisk urkorn og kast ikke brød.
  • Epler – epler er den frukten vi spiser mest av så velg usprøytede norske epler og mer økologisk.
  • Brokkoli, grønnkål, blomkål, bladspinat – fordi du bør fråtse i grønnsaker fra korsblomstfamilien.

Hvilke grønnsaker er mest sprøytet?

Slangeagurk topper listen av grønnsaker, med 70 prosent funn blant prøvene og 15 ulike stoffer blant alle prøvene. Blant norske slangeagurker var det funn i 55 prosent av prøvene. Bønner med belg og stangselleri er også høyt oppe, med funn i 70 og 80 prosent av prøvene.

Er økologisk mat billigere i Sverige?

Økologisk også billigere

Da kom det frem at prisforskjellen mellom økologisk mat og vanlig mat var tre ganger høyere i Norge enn i Sverige.

Hvilken butikk har mest økologisk?

Meny og Kiwi har det mest kjente merket for økologisk mat, og dersom du handler i disse butikkene regelmessig, så har du helt sikkert lagt merke til Go Eco-ikonet. Dette er altså NorgesGruppen sitt eget merke for norskdyrket, økologisk mat.

Er økologisk mat mer næringsrik?

Økologiske produkter kan ha mer antiosidanter, mer mineraler og mer omega-3. Noen studier dokumenterer dette, mens andre studier ikke viser det. Du unngår iallefall endel sprøytemidler og kunstige tilsetningsstoffer i produktene. Mer skånsom videreforedling kan også ivareta næringsverdien bedre.

Leave a Comment