Hva betyr det å være tater?

Taterbetegnelsen er omstridt innad i gruppa. Noen bruker betegnelsen om seg selv, brukt for eksempel i organisasjonen Taternes Landsforening. Andre oppfatter taterbetegnelsen som nedsettende og foretrekker å kalle seg reisende eller romanifolk. I Sverige er «tattare» regnet som et grovt skjellsord.

Hvor er tatere fra?

Historie. Romanifolket/tatere har trolig forfedre som vandret fra Asia til Øst-Europa en gang etter det første tusenårsskiftet. Forfedrene til romanifolket/ taterne spredde seg utover store deler av Europa i en migrasjon kalt Den første vandringen. På 1500-tallet ble romanifolket/taterne for første gang omtalt i Norden

Hva er forskjellen på tatere og sigøynere?

Disse gruppene har felles opphav fra India og tradisjonelt en lignende kultur og levevis, men taterne kom til Norge tidligere, fra 1500-tallet, og er derfor i større grad assimilert. Begrepet sigøynere brukes på norsk særlig om folkegrupper som frem til 1800-tallet overveiende var bosatt i Øst-Europa.

Hva betyr det å være tater? – Related Questions

Er tatere norske?

Romanifolket, også kalt tatere, er en av Norges fem nasjonale minoriteter.

Er tatere romani?

Romanifolket snakker sitt eget språk romani, og i Norge brukes tillegg av gruppen som kaller seg tatere en særegen form for norsk med innslag av romani som kalles «rotipa». Romanifolket følger tradisjonelt de samme skikker for sterkt familiesamhold som andre grupper (romanifolket og andre rom).

Hvor bosatte tatere seg?

Tatere/romanifolk har bodd i Skandinavia i over 500 år. I slutten av 1800-tallet kom en ny innvandring av rom fra Balkan-området til Vest- og Nord-Europa. Noen få av disse slo seg ned i Skandinavia og ble utgangspunktet for dagens norske rombefolkning.

Hvordan ble taterne behandlet?

Taterne ble utsatt for lobotomering og tvangssterilisering. Før andre verdenskrig ble det i Norge sterilisert 541 kvinner. 300 av disse ble tvangssterilisert. I perioden juni 1934 – november 1954 ble til sammen 3.709 kvinner og 420 menn sterilisert i Norge.

Hva er forskjellen på rom og romani?

En person som tilhører romanifolket kan kalles romani, eller – etter svensk modell – en rom; i flertall blir dette romer. På romani blir dette rom i entall, roma i flertall (romni er kvinnelig entallsform).

Hva er sigøynere?

Opprinnelsen til betegnelsen sigøyner er omdiskutert. Det er vanlig å føre ordet tilbake til det greske ordet atsingani, som betyr «hedninger» eller «gudløse». Vi gjenfinner ordet i tysk Zigeuner, fransk tsiganes/tziganes, i slavisktalende land ulike varianter av tsigani, på italiensk zingari og på tyrkisk cingene.

Er sigøynere urfolk?

Samene har status som urfolk i Norge. Jøder, kvener/norskfinner, romanifolk/tatere, skogfinner og romer har status som nasjonale minoriteter.

Er det sigøynere i Norge?

Antallet norske rom er usikkert. I forbindelse med at rom fikk status som nasjonal minoritet i 1998, regnet myndighetene med et antall på mellom 300 og 400 personer. Ifølge nyere anslag består gruppa nå av 500–700 personer (Arbeids- og inkluderingsdepartementet 2009).

Hva er forskjellen på rom og romanifolk?

Betegnelsene brukes til dels om hverandre. I Stortingsmelding nr 15 2000-2001 brukes «romanifolket» om «reisende» og tatere og «rom» om sigøynere.

Hvor bosatte tatere seg?

Tatere/romanifolk har bodd i Skandinavia i over 500 år. I slutten av 1800-tallet kom en ny innvandring av rom fra Balkan-området til Vest- og Nord-Europa. Noen få av disse slo seg ned i Skandinavia og ble utgangspunktet for dagens norske rombefolkning.

Hvordan ble taterne behandlet?

Taterne ble utsatt for lobotomering og tvangssterilisering. Før andre verdenskrig ble det i Norge sterilisert 541 kvinner. 300 av disse ble tvangssterilisert. I perioden juni 1934 – november 1954 ble til sammen 3.709 kvinner og 420 menn sterilisert i Norge.

Leave a Comment