Er brokkoli blodfortynnende?

For deg som bruker blodfortynnende midler, er det viktig å ikke spise mye av de grønnsakene som er rike på vitamin K. Grunnen er at K-vitaminet vil motvirke effekten av medikamentet du tar. Spinat, mangold, grønnkål, brokkoli, bladpersille, kruspersille og mørkegrønne bladsalater bør unngås.

Hvilke matvarer påvirker INR?

Dersom du legger om kostholdet og spiser mer mørkegrønne grønnsaker, er det aktuelt å foreta en ekstra INR-kontroll og eventuelt justere medisindosen. Avokado, asparges, purreløk og sukkererter inneholder også litt vitamin K.

Kan man få blodpropp hvis man går på blodfortynnende?

Det er svært viktig at Marevan brukes nøyaktig slik legen har bestemt. Underdosering kan føre til blodpropp, mens overdosering kan føre til alvorlige blødninger.

Er brokkoli blodfortynnende? – Related Questions

Kan man drikke alkohol når man går på blodfortynnende?

Det er anbefalt å være forsiktig med alkohol når man går på blodfortynnende medisin. Det er en sjanse for å få indre blødning når man går på blodfortynnende og når man drikker er det større sjanse for å falle å slå seg. Hvis man skulle være så uheldig at man slår hodet kan man risikere hjerneblødning.

Kan jeg ta Paracet når jeg går på blodfortynnende?

Ved langvarig høy dosering av Paracet® kan effekten av enkelte blodfortynnende legemidler (midler mot blodpropp som warfarin) øke og dermed gi høyere risiko for blødninger. Snakk med legen din om dosering av Paracet® hvis du også bruker blodfortynnende legemidler.

Kan man bli trøtt av blodfortynnende?

Virkestoffet acetylsalisylsyre har blodfortynnende effekt, og finnes for eksempel i preparater som Albyl-E, Aspirin og Paralen. Mindre vanlig er svimmelhet, døsighet og slapphet. Ingen psykiske bivirkninger er oppført som vanlige. – Disse var nok vanlige da man brukte store doser som smertestillende før i tiden.

Kan man bli svimmel av blodfortynnende?

Ta kontakt med lege umiddelbart ved følgende: Langvarig/sterk blødning, uvanlig sliten/trett/blek/svimmel, uvanlig hodepine, uforklarlig hevelse, pustevansker.

Hvilke medisiner skal ikke blandes med blodfortynnende?

Dersom du bruker blodfortynnende medisiner (for eksempel Eliquis, Marevan, Pradaxa eller Xarelto), bør du ikke bruke Ibux (Ibuprofen) som smertestillende. Det gjør nemlig at de blodfortynnende medisinene virker sterkere, og ettersom Ibux øker risikoen for magesår og mageblødninger, kan det være en farlig kombinasjon.

Hva øker sjansen for blodpropp?

Røyking, inaktivitet og overvekt er noen faktorer som øker risikoen for blodpropp uavhengig av om du har kreft eller ikke. Du kan selv bidra til å redusere risikoen for blodpropp i venene (venøs trombose).

Hva gir økt risiko for blodpropp?

Risikofaktorer for venøs blodpropp kan blant annet være enkelte arvelige tilstander, sykdommer i blodet og i kroppens organer, høy alder, overvekt, høyt blodtrykk, røyking, langvarig immobilisering, noen type legemidler og graviditet.

Hvordan merker man at man har fått blodpropp?

Hvilke symptomer man får, avhenger av hvor blodproppen sitter. Blodpropper sitter oftest i dype vener i beina og kan da gi smerter, hevelse, varme og rødme i huden i det beinet der blodproppen sitter. Blodpropper kan sitte bare i leggen, men kan også strekke seg videre oppover hele beinet og opp i bekkenet.

Hva gjør blodfortynnende med kroppen?

Blodfortynnende behandling (antikoagulasjonsbehandling) er en medisinsk behandling som reduserer blodets evne til å koagulere (levre seg, størkne). Behandlingen brukes for å forebygge blodpropp.

Kan man bli trøtt av blodfortynnende?

Virkestoffet acetylsalisylsyre har blodfortynnende effekt, og finnes for eksempel i preparater som Albyl-E, Aspirin og Paralen. Mindre vanlig er svimmelhet, døsighet og slapphet. Ingen psykiske bivirkninger er oppført som vanlige. – Disse var nok vanlige da man brukte store doser som smertestillende før i tiden.

Er det farlig å ta blodfortynnende?

Blodfortynnende legemidler er livsviktig behandling for mange pasienter, men det er også en behandling som kan gi alvorlige bivirkninger, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, til Dagbladet. En mulig bivirkning kan være hjerneblødning fordi blodet blir for tynt.

Kan man bli svimmel av blodfortynnende?

Ta kontakt med lege umiddelbart ved følgende: Langvarig/sterk blødning, uvanlig sliten/trett/blek/svimmel, uvanlig hodepine, uforklarlig hevelse, pustevansker.

Er 150 90 høyt blodtrykk?

Dette er trykket i blodårene mellom pulsslagene. Er overtrykket over 140 eller undertrykket over 90, har du høyt blodtrykk. Blodtrykket må være forhøyet over tid, og derfor måler legene oftest flere ganger før du får diagnosen.

Når på døgnet skal jeg ta Albyl E?

I henhold til pakningsvedlegget er anbefalingen at acetylsalisylsyre (AlbylE) tas utenom måltid (2). Dersom pasienten ønsker å bytte inntakstidspunkt for rivaroksaban (Xarelto) fra kveld til morgen mener vi det mest hensiktsmessige er å ta kveldsdose som vanlig, deretter begynne med morgendosering dagen etter.

Kan man trene når man går på blodfortynnende?

Sikker trening når du går på blodfortynnende medisiner

Du kan fortsatt delta i fysiske aktiviteter. Turgåing, svømming og sykling er trygge aktiviteter for personer som tar blodfortynnende. Unngå å gå barbeint for å forhindre rift og skader. Bruk hjelm mens du sykler for å beskytte hodet.

Blir blod tynnere av alkohol?

Samtidig minskes, riktignok i mindre grad, mengden av det farlige kolesterolet (LDL) og de ugunstige fettstoffene triglycerider, forteller Fagrell. Han legger til at etanolen også har den gunstige effekten at den tynner ut blodet og forebygger blodpropp.

Leave a Comment